Art direction Jana Rossl Kiss Jana Rossl Kiss Workshop
The alternative to good design

is always bad design

Dizajn a reklama workshop

Chcete zorganizovať workshop alebo prednášku pre vaše deti zo škôlky alebo žiakov strednej školy na tému dizajn, reklama, kreativita, rozprávky, kreslenie či digitálna kreativita?

Podľa vašej potreby a želania rada pripravím kreatívny worskhop zo sféry dizajnu, reklamy alebo umenia. Pre skupinu do 25 detí alebo študentov. Kreatívne a interaktívne workshopy sú oživením vyučovania a prinesú deťom a žiakom zaujímavé a nové pohľady na kreatívnu sféru. Obsah je delený na prednáškovú a tvorivú časť, kde sa vypracúvajú konktétne témy, modelujú rôzne situácie, overujú fakty z praxe. Workshopy viem viesť v troch jazykoch, slovenčine, nemčine a angličtine.

 

Sus

Sus